Privacyverklaring 

Bij Begood hechten we veel waarde aan de privacy van onze klanten en gebruikers. Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, beschermen en delen, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. We streven ernaar om uw privacy te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Verzamelde gegevens

Begood verzamelt persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze diensten of contact met ons opneemt. Deze gegevens kunnen onder meer omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 1. Naam en contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres)
 2. Betalingsgegevens (zoals creditcardgegevens of bankrekeningnummer)
 3. Informatie over uw aankopen en transacties met ons
 4. Gegevens die u verstrekt bij het invullen van formulieren op onze website
 5. Informatie die u verstrekt in correspondentie met ons (via e-mail, telefoon, post, etc.)
 6. Gegevens die automatisch worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, zoals IP-adres, browsertype, datum en tijd van toegang, en verwijzende websiteadressen

Gebruik van verzamelde gegevens

Begood gebruikt de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het leveren van onze producten en diensten aan u
 2. Het verwerken van uw bestellingen en betalingen
 3. Het beantwoorden van uw vragen en verzoeken
 4. Het verbeteren van onze website, producten en diensten
 5. Het verstrekken van relevante informatie en aanbiedingen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent
 6. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het beschermen van onze rechten en eigendommen

Gegevensbescherming

Begood neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of wijziging. We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot medewerkers die deze informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren en zorgen ervoor dat zij gebonden zijn aan geheimhoudingsverplichtingen.

Delen van gegevens

Begood deelt uw persoonlijke gegevens alleen in de volgende situaties:

 1. Met derden die namens ons diensten verlenen, zoals betalingsverwerkers of bezorgdiensten, maar alleen voor zover dit nodig is om deze diensten aan u te leveren
 2. Met wetshandhavingsinstanties, overheidsorganen of andere derden wanneer dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk om onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen
 3. Met uw uitdrukkelijke toestemming om informatie te delen met specifieke derden

Bewaartermijn van gegevens

Begood bewaart uw persoonlijke gegevens zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. We zullen uw persoonlijke gegevens verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn en zorgen voor een veilige vernietiging van dergelijke gegevens.

Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht om:

 1. Toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en informatie te ontvangen over hoe deze worden verwerkt
 2. Uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren als ze onjuist of onvolledig zijn
 3. Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden
 4. Verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken onder bepaalde omstandigheden
 5. Beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken onder bepaalde omstandigheden
 6. Uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens in te trekken

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, uw persoonlijke gegevens of als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Begood
Telefoonnummer: 033-213 32 90
E-mailadres: info@begood.nl
Adres: Fortranweg 4, 3821 BK Amersfoort

We zullen uw vragen en verzoeken zo snel mogelijk beantwoorden en streven ernaar om eventuele klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens op een zorgvuldige en eerlijke manier op te lossen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Begood behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. We raden u aan om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen of updates.

Laatst bijgewerkt: 07-07-2023